Sumik armeński (Glyptothorax armeniacus)

Berg,1918. Rząd Siluriformes . Rodzina Sisoridae. Bentopelagiczna. Słodkowodna.
Opis: D II,6; A II,6-7; P I,8; V I,5 . Głowa krótka (4,3~4,5 w SL). Wąsy: 4 pary, 2 wąsy na górnej szczęce, z szerokimi nasadami  sięgają daleko za oko, nosowe  sięgają do przedniej krawędzi oka. Płetwa tłuszczowa z krótką nasadą mierzy tyle co nasada płetwy odbytowej. Pierwszy promień płetwy piersiowej spłaszczony, od strony wewnętrznej ząbkowany nie dosięga do początku płetwy brzusznej (długość płetwy piersiowej w długości standardowej (SL) mieści się  od 4,3~4,6 razy). Piersiowa przyssawka dłuższa niż jej szerokość, jej boczne gałęzie w postaci fałdek  mają pierzastą strukturę . Pasemko zębów na górnej szczęce prawie proste nieszerokie i niewysokie. Płetwa ogonowa wcięta. Ciało szare bez plam, na płetwach szerokie ciemne poprzeczne pasy. Długość całkowita 13 TL.
Występowanie: klimat umiarkowany. Azja.Turcja, Iran, Armenia, basen górnego biegu rzek; Araksu, Eufratu i Tygrysu.
Cztery okazy, 75-125 mm  długości całkowitej(TL), złowił A.L. Behning 15 sierpnia (2 sierpnia starego stylu) 1916,  «w rzece Mukhlassi darasi, wody górnego Eufratu, poniżej Chat 42 km SE od Erzeroum », jak wskazano na oznakowaniu. Ale na mapie w skali  1:420000  L.S.Berg nie znalazł wymienionej powyżej lokalizacji w górnym biegu Eufratu. Odległość 42 km SE od Erzeroum doprowadziła go do dorzecza górnego Araksu, w pobliżu wioski Chatagh położonej nad rzęką, niedaleko której znajduje się inna wioska o nazwie Mollah Ahmed, a zatem rzeka może nosić nazwę Mollahsi (Mullasi) darasi, to znaczy rzeka Mollah. Nie jest wykluczone że sumik G. armeniacus został złowiony w wodach górnego Araksu.

Linki:

http://www.zoometod.com/ryby/ryby_24.html

http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=im&paperid=5265&what=fullt&option_lang=rus

www.biologiezentrum.at/pdf_frei_remote/ANNA_79_0101-0107.pdf

Sidebar